พรุ่งนี้รู้!ต่อ-ไม่ต่อพรก.ฉุกเฉินฯ

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 14:48 น.
พรุ่งนี้รู้!ต่อ-ไม่ต่อพรก.ฉุกเฉินฯ
เลขา สมช. เผย คณะกรรมการเฉพาะกิจฯหารือผ่อนปรนเฟส 5 เช้านี้ หลังคุยตัวแทนสถานบันเทิงร่วมป้องกันโควิด เผย สมช.เตรียมคุยต่อ-ไม่ต่อ พรก.ฉุกเฉินพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ตึกสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีวาระการพิจารณาแนวทางการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการบางประเภท ระยะที่ 5 ซึ่งยังเหลือบางส่วน อาทิ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงนักดนตรีอิสระ หลังจากก่อนหน้านี้ คณะทำงานของ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้หารือกับตัวแทนผู้ประกอบการดังกล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อน ข้อเรียกร้อง พร้อมกับร่วมกันวางแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมในวันนี้ จะระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถเปิดกิจการเหล่านี้ได้หรือไม่ เพื่อให้ทันกำหนดวันที่ 1 ก.ค.นี้ ได้รับฟัง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือถึงการพิจารณาต่ออายุการประกาศใช้พระราชกำหนด (พรก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อีกหรือไม่ ซึ่งจะครบกำหนดการบังคับใช้พระราชกำหนดดังกล่าวในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ แต่เรื่องดังกล่าวจะอยู่ในการพิจารณาของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ และถ้าจะประกาศใช้ต่อ ต้องนำเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป