"สิระ" ผงาด นั่งเก้าอี้ ประธานกมธ.กฎหมายฯ

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 11:24 น.
"สิระ" ผงาด นั่งเก้าอี้ ประธานกมธ.กฎหมายฯ
กมธ.กฎหมายฯเลือก "สิระ เจนจาคะ" เป็นประธานแทน "ปิยบุตร" ด้าน "เจ้าตัว"ลั่น พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่มีการแบ่งฝ่าย ยิ้มเขิน บอก “พูดแล้วน้ำตาจะไหล”

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ในการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุทัศน์ เงินหมื่น รองประธานกรรมาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการฯชั่วคราว ได้พิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการฯ แทนนายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่พ้นจากการเป็น ส.ส. โดยนายสุทัศน์ ได้เสนอให้นายสิระ เจนจาคะ เป็นประธานกรรมาธิการฯ โดย ไม่มีกรรมาธิการฯคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก ที่ประชุมจึงมีมติให้ นายสิระ เป็นประธานกรรมาธิการฯต่อไป

จากนั้น นายสิระ ได้ดำเนินการทำหน้าที่เป็นประธานในทันที พร้อมกล่าวยืนยันว่าจะทำหน้าที่ประธานให้ดีที่สุดและทำประโยชน์ให้กับประชาชนมากที่สุด โดยจะดำเนินการตามแนวทางของนายปิยบุตร ซึ่งในที่นี้จะไม่มีการแบ่งเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล จะมีเพียงแต่ฝ่ายประชาชนเท่านั้น พร้อมขอบคุณรองประธานกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการที่ไว้วางใจ พร้อมยิ้มแบบเขินๆ แล้วและกล่าวต่อว่า “พูดแล้วน้ำตาจะไหล”

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ,นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ และนายสิงหภณ ดีนาง เป็นกรรมาธิการแทนนายปิยบุตร,น.ส.พรรณิการ์ วานิช และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเลือกนายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง ,นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เป็นรองประธานคนที่สอง, นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นรองประธานคนที่สาม,นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ เป็นรองประธานคนที่สี่ และนายคมเดช ไชยศิวามล เป็นรองประธานคนที่ห้า ส่วนโฆษกกรรมาธิการ ยังเป็นนายรังสิมันต์ โรม ตามเดิม