กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้งซ่อมลำปาง สอบปมร้องเรียนทุจริต

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 19:14 น.
กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้งซ่อมลำปาง สอบปมร้องเรียนทุจริต
กกต.เดินหน้าตรวจสอบเพิ่มเติมปมร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งซ่อมลำปาง ก่อนพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้า

รายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ตามที่กกต. ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.นั้น แต่เนื่องจากปรากฎว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่้เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กกต.ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้นำผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในสัปดาห์หน้า