ครม.เคาะหยุดชดเชย2วัน6-7ก.ค.63ไม่เกี่ยวสงกรานต์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 14:02 น.
ครม.เคาะหยุดชดเชย2วัน6-7ก.ค.63ไม่เกี่ยวสงกรานต์
มติครม.ประกาศให้6-7 ก.ค.63 เป็นวันหยุดชดเชย อิทธิพลเผยโควต้าหยุดสงกรานต์ต้องดูควบคู่สถานการณ์โควิด-19

นายอิทธิพล? คุณปลื้ม? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม? ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนายาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกฯ เสนอ เนื่องจากเห็นว่า วันที่ 4 กรกฎาคมตรงกับกันอาสาฬหบูชา และวันที่ 5 กรกรฎาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงให้มีวันหยุดชดเชยทั้ง 2 วันสำคัญ รวมเป็น 4 วันดังกล่าว และเลื่อนการประชุม ครม. เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม และการประชุม ครม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนั้น ก็จะเลื่อนไปประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคมแทน

“สรุปว่ายังไม่ได้มีการใช้โควตาเลื่อนวันหยุดสงกรานต์มา 3 วัน ดังนั้นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วันยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยนายกฯ จะรอดูผลประเมินโควิด-19 ก่อน และจะให้พิจารณาโครงการฟื้นฟูต่างๆ เสียก่อน โดยนายกฯ ให้แนวทางในการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติม โดยให้คำนึงถึงโครงการฟื้นฟู และพัฒนาที่จะใช้งบฯ 4 แสนล้านบาทด้วย เพื่อให้เป็นปัจจัยหนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในเมื่อเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดอยู่แล้ว เราก็ใช้ตามปกติ ยังไม่ได้ใช้วันชดเชยสงกรานต์ แลวค่อยไปพิจารณาเพิ่มเติมเอาในเดือนอื่น อาจจะเป็นเดือนสิงหาคม หรือกันยายน โดยอาจจะพิจารณาให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดอื่นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจ เพราะจะเกิดการเดินทาง และการหมุนเวียนรายได้

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คอยติดตาม ประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ แล้วให้รายงานกลับมาให้ที่ประชุม ครม.ทราบด้วย แล้วเมื่อผ่าน พ.ร.บ.งบฯ 64 แล้ว จะให้คณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลงบฯ 4 แสนล้านบาทรอบแรก ให้ที่ประชุม ครม. ทราบ ในสัปดาห์แรก หลังช่วงวันหยุดยาว 4 วันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากนี้ไป ทุกกระทรวงจะมีการรายงานผลการปฏิบัติการให้ ครม.ทราบ รวมถึงแถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบด้วยตามมาตรการ ครม.นิวนอมอล ที่นายฯให้นโยบายไว้ ส่วนเรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ นายกฯได้เน้นให้แต่ละกระทรวงช้แนวทางการบริหารงานแบบสาธารณชนมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการทำงานราชการเพราะถือว่าก้าวสู่ปีที่ 2 ของการทำงานของรัฐบาลชุดนี้” นายอิทธิพล กล่าว