เทพไท แนะ วิป 2 ฝ่าย ไฟเขียว สส. อภิปรายร่างพรบ.งบ 64 ได้เต็มที่

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 09:08 น.
เทพไท แนะ วิป 2 ฝ่าย ไฟเขียว สส. อภิปรายร่างพรบ.งบ 64 ได้เต็มที่
เทพไท เสนพงศ์ เสนอ วิป 2 ฝ่าย ไฟเขียว สส. อภิปรายร่างพรบ.งบ 64 ได้เต็มที่ ไม่มีเงื่อนเวลา

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 ว่า จากการที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้มีการประชุมในวันที่1-2 ก.ค.นั้น การใช้เวลาเพียง 2 วัน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 ที่มีวงเงินสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท มีความจำเป็นต้องมีเวลาอภิปราย และแสดงความเห็นมากพอสมควร ยิ่งในครั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาล ให้นำส่งเอกสารร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯล่วงหน้านานถึง 2 สัปดาห์ ทำให้สมาชิกมีเวลามากเพียงพอในการทำการบ้าน อ่านเอกสาร และหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้อย่างเต็มที่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณของแต่ละปี จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า3-4วันทั้งนั้น เว้นแต่การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงก็สามารถลงมติผ่านไปได้ แต่สภาผู้แทนราษฎรมี ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะใช้โอกาสนี้อภิปรายแผนงาน และโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เลือกตั้งของตัวเองให้มากที่สุด จึงทำให้มี ส.ส.แสดงความจำนงในการอภิปรายเป็นจำนวนมาก การใช้เวลาเพียง2วัน จะทำให้ ส.ส.เสียโอกาสในการอภิปราย ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศอย่างแน่นอน

นายเทพไท กล่าวว่า ส่วนตัวจะขออนุญาตจากที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายคนหนึ่งด้วย และเห็นว่าเพื่อให้การอภิปรายของ ส.ส.แต่ละคน มีเนื้อหาและเหตุผลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ก็ควรจะให้เวลาการอภิปรายคนละไม่น้อยกว่า10นาที ถ้าจะกำหนดเวลาให้เพียง5-7นาทีเหมือนกับการอภิปรายในหลายๆครั้งที่ผ่านมา ก็จะไม่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร จึงขอเสนอให้ผู้ประสานงานหรือวิปทั้ง 2 ฝ่าย ได้ร่วมการหารือเพื่อหาข้อยุติเรื่องการอภิปราย และควรเปิดโอกาสให้ ส.ส.ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ควรนำเอาเงื่อนเวลามาปิดกั้นการทำหน้าที่ของ ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนซึ่งเจ้าของประเทศที่แท้จริง

บทความแนะนำ