สภาถกพรบ.งบประมาณปี64วันที่1-3ก.ค.นี้

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 19:03 น.
สภาถกพรบ.งบประมาณปี64วันที่1-3ก.ค.นี้
วิปฝ่ายรัฐบาล-ค้านเห็นชอบกรอบเวลาอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญตัวแทนจากวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว และนายสมคิด เชื้อคง หารือเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564วาระที่ 1 ซึ่งจะประชุมวันที่ 1 กรกฎาคม โดยรัฐบาลเสนอเวลา 3 วัน แต่ฝ่ายค้านต้องการเวลา 5 วัน

นายสุทิน กล่าวว่า ฝ่ายค้านต้องการเวลา 5 วัน เฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีผู้เสนอตัวอภิปรายแล้ว 61 คน ยังไม่นับรวมสมาชิกฝ่ายค้านพรรคอื่นอีก ซึ่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 64 วงเงินจำนวน 3.3 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ เท่าที่ติดตามรายละเอียดพบว่าไม่มีการปรับแก้จำนวนตัวเลขให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ขณะนี้รัฐบาลมีงบประมาณที่ใช้จ่ายได้ถึง 3 ส่วน คือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่มีการเกลี่ยงบ งบประมาณจากการออกพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 2 ล้านล้านบาท และงบประมาณปี 2564 และสุดท้ายในพ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 มีการกู้เงินเพื่อนำมาใช้เป็นงบขาดดุลอีกกว่า 6.7 แสนล้านบาท ที่ผ่านมาได้ออกพ.ร.ก.กู้เงินมาแล้ว จึงไม่สมควรที่จะกู้เงินมาซ้ำซ้อนอีก

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการหารือของวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบเวลาในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ได้ข้อสรุปว่า จะอภิปราย 3 วัน คือ วันที่ 1 – 3 ก.ค.เนื่องจากหากเลยกว่านั้น จะติดช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งสส.ต้องลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน แต่เพื่อให้มีการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ จะมีการขยายเวลาการอภิปรายในแต่ละวันให้มากขึ้น

ด้าน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน จะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00-00.30 น. และจะลงมติในวันที่ 3 กรกฎาคม

สำหรับการจัดสรรเวลาการอภิปรายนั้น ฝ่ายค้านได้รับเวลาทั้งหมด 22 ชั่วโมงครึ่ง ฝ่ายรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีได้รับเวลาทั้งหมด 22 ชั่วโมง ขณะที่ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ได้รับเวลา 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายไหนประท้วงให้ตัดเวลาของฝ่ายนั้น