"เทพไท" แนะรัฐ เปลี่ยนเงินท่องเที่ยวอสม.เป็นตัดชุดเครื่องแบบดีกว่า

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 08:46 น.
"เทพไท" แนะรัฐ เปลี่ยนเงินท่องเที่ยวอสม.เป็นตัดชุดเครื่องแบบดีกว่า
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หนุนแพ็คแกจท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะรัฐบาลเปลี่ยนเงินท่องเที่ยวให้อสม. เป็นตัดชุดเครื่องแบบดีกว่า

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค. 2563 ใช้งบประมาณ 22,400 ล้านบาท เพื่อใช้ใน”โครงการไทยเที่ยวไทย”3โครงการ คือ 1.โครงการเที่ยวปันสุข 2.โครงการ เราไปเที่ยวด้วยกัน 3.โครงการกำลังใจ ว่า ตนเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล แต่อยากจะให้รัฐบาลส่งเสริม หรือเชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มีความพร้อม หรือมีกำลังซื้อ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น

ส่วนการที่รัฐบาลต้องการจะให้รางวัลในโครงการกำลังใจ แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนง 1 คน 1 สิทธิ์ ผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยว 2,000 บาทต่อคน เดินทางไม่เกิน 2 วัน 1 คืน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม 2563 ตนเห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพราะจากการสอบถาม และสุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม อสม.ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการท่องเที่ยวในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มเติม นอกเหนือจากส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 2,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ อสม.ส่วนใหญ่ จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชนบท มีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบงานทั้งส่วนตัว และส่วนรวมมากมาย จึงไม่มีความสะดวกที่จะเดินทางท่องเที่ยว ตามโครงการกำลังใจของรัฐบาล

ถ้าหากรัฐบาลมีความตั้งใจคิดจะปูมบำเหน็จ หรือให้รางวัลแก่กลุ่ม อสม.จริง ก็ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในระหว่างท่องเที่ยว(พ็อกเก็ตมันนี่) ให้แก่กลุ่ม อสม.ด้วย เพราะไม่มีเงินมากพอที่จะใช้ในการท่องเที่ยวตามเจตนารมย์ของรัฐบาล แต่ถ้าหากจะให้เป็นที่ถูกใจและตรงกับความต้องการของ อสม.มากที่สุด รัฐบาลควรนำเงิน 2,000 บาทที่จะใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวให้แก่ อสม.มาเปลี่ยนเป็นค่าตัดชุดเครื่องแบบ อสม.และเครื่องแบบชุดตรวจการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ระหว่างลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ดูแลสมาชิกในหมู่บ้านจะการดีที่สุด