แบ 18 รายชื่อกก.บห.พลังประชารัฐชุดที่ลาออกบีบ"อุตตม"พ้นเก้าอี้

วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 14:20 น.
แบ 18 รายชื่อกก.บห.พลังประชารัฐชุดที่ลาออกบีบ"อุตตม"พ้นเก้าอี้
"ไพบูลย์ นิติตะวัน"ยื่น 18 รายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เขี่ย"อุตตม"พ้นเก้าอี้

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพปชร.แถลงว่า ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคพปชร.พร้อมแนบรายชื่อกรรมการบริหารพรรคจำนวน 18 คนเพื่อลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 (3)และตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 วรรคสาม กำหนดว่า

"ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ" และตามวรรคสี่ "ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่"

นายไพบูลย์ กล่าวว่า จึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่านในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว เพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งเป็นไปตามข้องคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อที่ 15 วรรค 4 

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ลาออกมีจำนวน 18 ราย ประกอบด้วย 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3.นายสุพล ฟองงาม 4.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 6.นายไผ่ ลิกค์ 7.นายนิโรธ สุนทรเลขา 8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ 9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ 11.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 12.นายสกลธี ภัทรยิกุล 13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 14.นายสุรชาติ ศรีบุศกร 15.นายนิพันธ์ ศิริธร 16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 17.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ18.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ