กลาโหมยัน "ผู้นำเหล่าทัพ" ให้ความสำคัญหน้าที่ "สว."

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 10:38 น.
กลาโหมยัน "ผู้นำเหล่าทัพ" ให้ความสำคัญหน้าที่ "สว."
โฆษกกลาโหมแจง ผู้นำเหล่าทัพต่างตระหนักถึงหน้าที่วุฒิสมาชิก ชี้การลงมติที่พิจารณาไม่ใช้สิทธิ เพื่อไม่ให้ขัดหลักการประชาธิปไตย ในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง กรณีมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมและลงมติของวุฒิสภาที่ผ่านมา โดยระบุว่า ผู้นำเหล่าทัพ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน ต่างตระหนักถึงความรับผิดชอบ โดยถือเป็นหน้าที่สำคัญ เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง หากไม่อยู่ในห้องประชุมก็ติดตามการถ่ายทอดการประชุมโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีเหตุจำเป็น หรือมีราชการสำคัญ ได้มีการลาประชุมอย่างถูกต้อง มิได้ขาดประชุมหรือละเลยหน้าที่แต่อย่างใด

สำหรับการลงมตินั้น เป็นการใช้สิทธิตามบทบาทโดยการพิจารณาไม่ใช้สิทธิ ก็เพื่อมิให้ขัดหลักการประชาธิปไตย ในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ สอดคล้องกับที่ทุกท่านได้สละสิทธิการรับเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้แล้ว