ส.ส.ประชาธิปัตย์ชงรัฐบาลพักหนี้ "ใน-นอกระบบ" 1 ปี

วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 16:43 น.
ส.ส.ประชาธิปัตย์ชงรัฐบาลพักหนี้ "ใน-นอกระบบ" 1 ปี
ส.ส.นครศรีธรรมราช ประชาธิปัตย์ เสนอพักหนี้ "ใน - นอกระบบ" 1 ปี พร้อมให้ทุก อปท. เปิดครัวเพื่อให้บริการอาหารแก่ประชาชนช่วงกักตัว

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ว่า ผมขอเสนอแนวทาง การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว คือ

1.ในมุมมองความคิดส่วนตัวผมที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องให้ธนาคารพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แค่3เดือน ผมคิดว่า รัฐบาลควรที่จะออกมาตรการพักหนี้ 1ปี ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบและนอกระบบและไม่ว่าลูกหนี้คนนั้นจะอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือเป็นลูกหนี้ที่ชำระเงินผ่อนไม่ปกติ เพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วต้องยอมรับว่าหลังจากรัฐบาลได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ออกมาและมาตราการเคอร์ฟิว ต้องยอมรับว่ามีพนักงาน ลูกจ้างต่างๆตลอดจนถึงผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ได้มีรายได้ใดๆเข้ามาเลย เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลควรมีการประกาศช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการแบบนี้ก่อนครับ

2.ผมขอให้รัฐบาลขอความร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เปิดครัวเพื่อบริการประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและให้มีบริการส่งอาหารให้ถึงบ้านของประชาชนที่ร้องขอมาทุกๆคน

"เพราะฉะนั้น2ข้อเสนอที่ผมได้เสนอไปนั้นเพราะมาจากผมคิดว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคนละ5,000 บาทนั้น ผมคิดว่าน่าจะได้รับไม่ครบทุกคนด้วยหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้และสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นน่าจะแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองให้กับประชาชนได้ดีที่สุดในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้กับประเทศไทย" นายชัยชนะกล่าว