นายกฯออก16 ข้อกำหนด ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง-ปิดช่องทางเข้าประเทศ-ห้ามชุมนุม

วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 15:55 น.
นายกฯออก16 ข้อกำหนด ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง-ปิดช่องทางเข้าประเทศ-ห้ามชุมนุม
"พล.อ.ประยุทธ์" ออก 16 ข้อกำหนดหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรค-ปิดสถานที่เสี่ยง-ปิดช่องทางเข้าประเทศ-ห้ามกักตุนสินค้า-ห้ามชุมนุม และมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับกลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนดและข้อกำหนด เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาดังนี้