สรุปมาตรการรัฐสกัดไวรัส เลื่อนหยุดสงกรานต์-ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ

วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 16:26 น.
สรุปมาตรการรัฐสกัดไวรัส เลื่อนหยุดสงกรานต์-ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ
สรุปการแถลงมาตรการสกัดไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสของรัฐบาล เลื่อนวันหยุดสงกรานต์-ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นพ้องร่วมกันดังนี้

- ยืนยันสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในไทย ยังอยู่ใน "ระยะที่2" เนื่องจากยังไม่พบการระบาดภายในประเทศเป็นวงกว้าง

- สั่งเตรียมเตียงผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน-ท้องถิ่น-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย-โรงพยาบาลทหาร-ตำรวจ รองรับสถานการณ์

- ประสานแพทย์พยาบาลภาครัฐ-เอกชน รวมทั้งที่เกษียณอายุ และอาสาสมัคร หากสถานการณ์จำเป็น ต้องระดมกำลังเข้าดูแลผู้ป่วย

- เสนอครม.ประกาศงดวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 63 โดยไม่ให้เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดงานของภาคเอกชน แต่รัฐจะชดเชยวันหยุดในโอกาสต่อไปเพื่อไม่ให้มีการเดินทางพร้อมกันจำนวนมาก

- กำหนดเกณฑ์ในการปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด

- เกณฑ์ 1 สถานที่ที่มีคนไปชุมนุมจำนวนมากเป็นกิจวัตรและมีโอกาสเสี่ยงสูงในการสัมผัสเชื้อ รวมทั้งมีทางเลือกไม่ให้คนมาชุมนุมได้ จะเสนอให้ปิดสถานที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราว

ตัวอย่างสถานที่ที่จะเสนอให้ปิด มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน , โรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติ โดยให้ใช้การเปิดสอนออนไลน์แทน , สถานกวดวิชา

เกณฑ์2 สถานที่ที่มีคนมาชุมนุมคราวละมากๆ มีการชุมนุมทำกิจกรรมที่มีโอกาสแพร่เชื้อทางการสัมผัส และสารคัดหลั่ง ตัวอย่าง สนามมวยทั่วประเทศ สนามกีฬาที่มีการสัมผัสถึงกัน , โรงภาพยนตร์

- สถานที่อื่นนอกจากนี้ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ใดๆที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ เปิดดำเนินการได้ปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ตรวจวัดไข้ มีเจลล้างมือให้บริการ

- ในต่างจังหวัดให้เป็นอำนาจผู้ว่าฯจังหวัดนั้นๆ ในกทม.เป็นอำนาจผู้ว่าฯกทม. ในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

- ให้ทุกกระทรวงเหลื่อมเวลาทำงาน พักเที่ยง และ การเข้า-ออกงาน เพื่อลดการเดินทางมาพร้อมกัน

- นายกฯเตรียมสั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ เริ่มนำงานไปทำที่บ้าน

- หารือกับตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆได้ในเดือนเม.ย.ออกไปได้ รวมทั้งให้ประชุมทางไกลได้