"เทพไท"ยื่นสอบปมลูกถ้วยกฟภ.ผิดกม. ชี้เป็นจุดบอดฝ่ายค้านซักฟอกมท.1

วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 13:28 น.
"เทพไท"ยื่นสอบปมลูกถ้วยกฟภ.ผิดกม. ชี้เป็นจุดบอดฝ่ายค้านซักฟอกมท.1
"เทพไท"ยื่นเรื่องปม จัดซื้อลูกถ้วย กฟภ. ผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ กมธ. อุตสาหกรรม ชี้เป็นจุดบอดให้ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ มท.1

"เทพไท"ยื่นเรื่องปม จัดซื้อลูกถ้วย กฟภ. ผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ กมธ. อุตสาหกรรม ชี้เป็นจุดบอดให้ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ มท.1

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตนได้ยื่นญัตติต่อ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสากรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการสอบสวนกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดคอมโพสิต(composite)ที่ผลิตในประเทศจีน ผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่มีผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลน(porcelain) จำนวน7ราย ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการไม่สนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ(Made in Thailand)

"จึงขอให้ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง คือ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,อธิบดีกรมบัญชีกลาง และประธานสภาอุตสากรรม หรือตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อหาข้อสรุปว่าการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับทราบหรือรู้เห็นเป็นใจ กับการกระทำผิดกฎหมายครั้งนี้ด้วยหรือไม่ และเชื่อว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ด้วยก็ได้ ถ้าหากหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยสั่งการยกเลิกหรือระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เพราะเป็นการนำความเสียหายมาสู่หน่วยงานราชการ อุตสาหกรรมภาคเอกชน และประเทศชาติเป็นอย่างมาก" นายเทพไท กล่าว