ครม.อนุมัติร่างพ.ร.ฎ.จัดเลือกตั้งส.ส.กำแพงเพชรแทน "ไวพจน์"

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 19:54 น.
ครม.อนุมัติร่างพ.ร.ฎ.จัดเลือกตั้งส.ส.กำแพงเพชรแทน "ไวพจน์"
ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.กำแพงเพชรแทน "ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์" ที่โดนพิพากษาจำคุก

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน ก.ก.ต.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สืบเนื่องจากศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยลงโทษจำคุกและปรับ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส. กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ฐานร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรและเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ของพ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (13) และต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563