ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง! "เสรีพิศุทธ์"อ้างตั้งนายกฯขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 02 ม.ค. 2563 เวลา 18:41 น.
ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง! "เสรีพิศุทธ์"อ้างตั้งนายกฯขัดรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญตีตก! เสรีพิศุทธ์ร้องกระบวนการแต่งตั้งนายกฯขัดรัฐธรรมนูญ ชี้ทุกอย่างเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำสั่งศาลไม่รับคำร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ขอให้ศาลวินิจฉัย ให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ที่มีการเสนอชื่อ และมีมติแต่งตั้ง ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 157 วรรคสองและมาตรา 272 วรรคหนึ่ง

คำร้องระบุว่า เนื่องจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาไม่บรรจุวาระการเสนอชื่อบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับบรรจุวาระและดำเนินการกรณีดังกล่าวในการประชุมร่วมรัฐสภาจึงขัดรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทำให้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งเป็น.ส.ส และส.ส.พรรคเสรีรวมไทยอีก 9 คนขาดโอกาสในการเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสม

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา นายชวนในฐานะประธานรัฐสภาดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีส.ส.เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งและมีส.ส.รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 159 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าที่ของนายชวน จึงเป็นการดำเนินการ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคหนึ่งไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์แต่อย่างใด