"วิษณุ"แจง "ที่ดินส.ป.ก." แค่คืนก็จบ พร้อมยกเคสอดีตเทียบเคียง

วันที่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 14:47 น.
"วิษณุ"แจง "ที่ดินส.ป.ก." แค่คืนก็จบ พร้อมยกเคสอดีตเทียบเคียง
"วิษณุ"ระบุไม่ได้ติดตามประเด็นปัญหาที่ดิน "ปารีณา" แต่ระบุ "ที่ดิน ส.ป.ก." แค่คืนก็จบ เพราะตอนไปเอามาไม่ผิด พร้อมยกเคส "สุรยุทธ์" เทียบเคียง

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.62 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ทราบเรื่อง ปัญหาที่ดินของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และไม่ได้ติดตามดูรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า เปรียบเหมือนกรณีที่ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. จากนายทุนพื้นที่จังหวัดภาคใต้แล้วนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องของที่ดิน ส.ป.ก. นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ดินส.ป.ก. หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เหมือนสมัยก่อนที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้คืนไปแล้วก็จบ

นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ดิน ส.ป.ก. ตอนไปเอามานั้นไม่ผิดเพราะถือครองไม่ได้ และเมื่อถือครองไม่ได้ก็คืน แต่พื้นที่บางอย่างตอนไปเอามานั้นผิด เมื่อคืนไปความผิดก็สำเร็จ กฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันไปเสียหมด เช่น คดีทรัพย์สินทางปัญญามีความผิดติดคุก ถ้าชดใช้เงินเสียได้คดีก็จบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. และป่าไม้เกิดขึ้นมาหลายคดีแล้ว เพราะใช้แผนที่คนละฉบับ นายวิษณุ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวมีมาตลอด ดังนั้นรัฐบาลชุดที่แล้วจึงต้องการทำ "วันแมป" (One Map) เพราะที่ดินของรัฐที่หน่วยงานต่างๆ ดูแลรักษาอยู่นั้นมีจำนวนมาก และแต่ละหน่วยงานใช้สเกลแผนที่คนละฉบับ ต่างคนต่างทำ ยังไม่สามารถรวมกันทำได้ จึงเป็นปัญหามาก

"ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ผมเป็นคนเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีว่า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดขอให้แจ้งไปยังกรมที่ดินแล้วสลักหลังไว้บนโฉนดคู่ฉบับด้วยเพื่อเทียบกันภายหลัง แต่ไม่ทราบว่าจนถึงปัจจุบันยังมีการแจ้งกรมที่ดินกันอยู่หรือไม่"นายวิษณุกล่าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องวันแมปนั้นถึงอย่างไรต้องมีวันสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลา เพราะปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่กฎหมายเพิ่งออกมาเป็นผู้รับไปรับผิดชอบ ซึ่งจากเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการมองว่า รัฐบาลใช้ช่องทาง ส.ป.ก. ช่วยเหลือ น.ส. ปารีณาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตามกฎหมายระบุว่าเป็นที่ที่ถูกซื้อมาแล้วต้องคืน ถือเป็นบทลงโทษของคนที่ซื้อมา โดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว และเป็นบทลงโทษที่ดีกว่าบทลงโทษทางอาญา ที่จะต้องถูกปรับ