มติกกต.ให้อนาคตใหม่ส่งเอกสารแจงปมกู้ยืมเงินใน 2 ธ.ค.นี้

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:42 น.
มติกกต.ให้อนาคตใหม่ส่งเอกสารแจงปมกู้ยืมเงินใน 2 ธ.ค.นี้
กกต. มีมติขยายเวลาให้พรรคอนาคตใหม่ จัดส่งเอกสารชี้แจงเรื่องปล่อยกู้ ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวแจ้งว่า  พรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารบางส่วนให้ กกต.แล้ว หลัง กกต.มีมติเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  มาเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตัวเอง จำนวน 191 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี  อย่างไรก็ตาม พรรคอนาคตใหม่ได้ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนต่อ กกต. อีก 120  วัน  ซึ่งที่ประชุม กกต. วานนี้ (26 พ.ย.) รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่แล้ว และมีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่เหลือ โดยให้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต