"ไก่อู" ลั่นพร้อมแจงกมธ.ปราบทุจริต ปมแทรกแซงกรมประชาฯ

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 17:49 น.
"ไก่อู" ลั่นพร้อมแจงกมธ.ปราบทุจริต ปมแทรกแซงกรมประชาฯ
อยากพูดมานานแล้ว! "พล.ท.สรรเสริญ" ลั่นพร้อมชี้แจง กมธ.ปราบทุจริต ปม ต่อเติมอาคาร-แทรกแซงกรมประชาสัมพันธ์เอื้อพรรคการเมืองในวันที่ 20 พ.ย.นี้

พล.ท.สรรเสริญ? แก้วกำเ?นิด? อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์? กล่าวถึงคณะกรรมาธิการ? (กมธ.)? ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร? เรียกไปชี้แจงประเด็นต่อเติมอาคารกรมประชาสัมพันธ์ผิดแบบ? และแทรกแซงการทำงานเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายการเมือง ในวันที่? 20? พ.ย.ว่า? ก่อนหน้านี้ได้ส่งเอกสารไปให้? กมธ.ศึกษาล่วงหน้าแล้วจำนวน?2,000? แผ่น? ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเอกสารที่? กมธ. ร้องขอมา? และในวันที่ 20 พ.ย.จะไปชี้แจงด้วยตัวเอง? ไม่ได้กังวลอะไร? เพราะเรื่องนี้ตัวเองอยากชี้แจงมานานแล้ว

ต่อข้อข่าวถามว่า กังวลว่าจะมีการถามนอกประเด็นหรือไม่นั้น ? พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า วันนี้ตนเป็นข้าราชการพลเรือน? คงวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้ และมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด ตามพื้นฐานของความเป็นจริง ตนมีความมั่นใจว่าทุกอย่างได้ดำเนินการไปตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ส่วนจะมีจุดบกพร่องที่เจ้าหน้าที่คนไหนก็ว่ากันไป? แต่มั่นใจว่าไม่มีเรื่องทุจริต? ส่วนประเด็นการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองในช่วงเลือกตั้งนั้น? ถ้าเราทำจริงในช่วงเวลาเลือกตั้งคงถูกร้องเรียนเยอะ? เพราะเราเป็นของ? คสช. เก่า? ย่อมถูกเพ่งเล็งอยู่ดี