"เทพไท"ขอ กมธ.ทำตามหน้าที่ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 14:47 น.
"เทพไท"ขอ กมธ.ทำตามหน้าที่ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง
“เทพไท” หนุนความเห็น “ชวน” ระบุ ปัญหา ประธานกมธ.เป็นเรื่องใน กมธ. ชี้ กมธ.บางคณะมีแต่ ส.ส.ใหม่ อาจขลุกขลักบ้าง ขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีความขัดแย้งและความวุ่นวายในคณะกรรมาธิการ ปปช.ว่า ตนเห็นด้วยกับความเห็นของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ เป็นเรื่องภายในของคณะกรรมาธิการนั้นๆ เพราะการโหวตเลือกตำแหน่งต่างๆของคณะกรรมาธิการ เป็นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมาธิการทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆก็เป็นเรื่องภายในของกรรมาธิการที่จะพิจารณากัน จากข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีการระบุถึงการสิ้นสุดของผู้ดำรงประธานคณะกรรมาธิการ ต้องพิจารณาว่าสามารถนำข้อบังคับข้อที่ 108 ว่าด้วยการสิ้นสุดของกรรมาธิการมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้หรือไม่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือโดยประเพณีปฎิบัติไม่เคยมีการโหวตเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมาธิการเลย เว้นแต่ตัวประธานจะขอลาออกจากตำแหน่งเสียเอง เพราะตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ เป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นการภายในระหว่างวิปทั้ง2ฝ่าย และเป็นโควต้าของแต่ละพรรค ที่แบ่งกันชัดเจนตามสัดส่วนระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล

ส่วนกรณีที่มีกรรมาธิการ ปปช.ในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการ ปปช.ว่าถูกต้องหรือไม่ และร้องเรียนถึงความขัดแย้งในการทำงานของคณะกรรมาธิการนั้น เชื่อว่า เรื่องนี้เมื่อท่านประธานสภาฯรับหนังสือดังกล่าวแล้ว อาจจะมอบให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาดำเนินการเหมือนกับข้อขัดแย้งของคณะกรรมาธิการบางคณะที่คณะกรรมาธิการกิจการสภาพิจารณาแก้ปัญหาจบแล้ว

"ต้องยอมรับความจริงว่า สภาชุดนี้ มีส.ส.หน้าใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ในคณะกรรมาธิการบางคณะ มีกรรมาธิการที่เป็นส.ส.ใหม่เกือบทั้งคณะ และบางคณะมีประธานคณะกรรมาธิการเป็นส.ส.สมัยแรก ยังขาดประสบการณ์ในการทำหน้าที่ ไม่เคยผ่านงานด้านกรรมาธิการมาก่อน ก็จะทำให้เกิดความขลุกขลักในการทำงานช่วงแรกๆ เชื่อว่าเมื่อผ่านการทำงานไปได้สักระยะหนึ่งทุกอย่างก็คงจะเข้าที่เข้าทาง ดำเนินการไปด้วยดีได้อย่างแน่นอนอยากให้ ส.ส.ทุกคนได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนในคณะกรรมาธิการว่า ทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชน ในคณะกรรมาธิการจะไม่มีความเป็นพรรคการเมือง ทุกคนมีสถานะเป็นกรรมาธิการ มีหน้าที่ต้องทำงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ควรนำเอาความเป็นพรรคการเมือง หรือขั้วการเมือง หรือความมีอคติ ความไม่พอใจส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ หรือหากไม่มีการลดราวาศอกซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้การทำงานของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะไม่ประสบความสำเร็จตามเจตนารมย์ของข้อบังคับการประชุมสภา และเจตนารมย์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน"นายเทพไท กล่าว