"วิษณุ" แจง นายกฯ แค่ถาม สปส. ปล่อยกู้เงินกองทุนได้หรือไม่ ไม่ใช่เป็นการสั่ง

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 13:51 น.
"วิษณุ" แจง นายกฯ แค่ถาม สปส. ปล่อยกู้เงินกองทุนได้หรือไม่ ไม่ใช่เป็นการสั่ง
รองนายกฯ วิษณุ แจง นายกฯ แค่ถาม สปส. กู้เงินกองทุนประกันสังคมได้หรือไม่ ไม่ใช่เป็นการสั่ง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) หาแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคม เช่นการกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ ว่า เรื่องดังกล่าวต้องถามทาง สปส. อย่างไรก็ตาม เป็นการปรารภของนายกฯ และแจ้งข้อสั่งการไปให้ทาง สปส. ตอบกลับมาว่าทำได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่เป็นการสั่ง และที่ใช้คำว่า ข้อสั่งการคือ ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี คล้ายกับเรื่องที่ประธานที่ประชุมยกขึ้นมาแจ้งเพื่อทราบ หรือหารือ พอเกี่ยวกับหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นจะต้องแจ้งกลับมาว่าทำได้หรือไม่ได้ ซึ่งมีหลายเรื่องที่นายกฯ สั่งการเช่นนี้ และกระทรวงแจ้งกลับมาว่าไม่อยู่ในอำนาจ ก็จบ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต