"วัฒนา" โต้ "ชวน" ล่าชื่อปลดประธาน กมธ. ทำไม่ได้

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 08:20 น.
"วัฒนา" โต้ "ชวน" ล่าชื่อปลดประธาน กมธ. ทำไม่ได้
วัฒนา เมืองสุข โต้ ประธานสภา ปมล่าชื่อปลดประธาน กมธ. ทำไม่ได้ อ้าง รธน.ให้ ตำแหน่งประธาน กมธ.เป็นสิทธิของแต่ละพรรค ใช้วิธีขอผู้รับรองโดยไม่มีการลงมติ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายวัฒนา เมืองสุข  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 129 วรรคแปดบัญญัติให้อัตราส่วนของกรรมาธิการสามัญของแต่ละพรรคต้องมีจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวน ส.ส. ของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฏร ส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 93 วรรคสามกำหนดว่าจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา

ดังนั้น สิทธิในคณะกรรมาธิการและตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะจึงเป็นสิทธิของพรรคการเมืองที่ได้มาตามจำนวน ส.ส. ถือเป็นโควต้าของแต่ละพรรคที่ไม่ใช่ได้มาจากการลงมติในสภา ส.ส. หรือกรรมาธิการจึงไม่มีสิทธิที่จะใช้เสียงข้างมากเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมาธิการที่พรรคใดพรรคหนึ่งได้สิทธิไปแล้วและไม่มีสิทธิจะใช้เสียงข้างมากเพื่อลงมติเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมาธิการ เพราะเป็นตำแหน่งที่ได้มาพร้อมกับคณะกรรมาธิการสามัญตามสัดส่วน ส.ส. ของแต่ละพรรค

ส่วนที่ประธานสภาผู้แทนราษฏรให้สัมภาษณ์กรณี ส.ส. พรรคพลังประชารัฐเตรียมล่ารายชื่อปลดพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ ว่าสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมาธิการในชุดนั้นจึงคลาดเคลื่อน เพราะตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเป็นสิทธิของแต่ละพรรคและการเสนอชื่อผู้เป็นประธานหรือเสนอชื่อคณะกรรมาธิการมิได้ใช้วิธีลงมติด้วยเสียงข้างมาก หากแต่ใช้วิธีขอผู้รับรองโดยไม่มีการลงมติจึงไม่อาจใช้เสียงข้างมากไปเปลี่ยนแปลงสิทธิของแต่ละพรรคที่ได้มาตามสัดส่วนได้ ต่างจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งประธานสภาที่ได้มาโดยการลงมติด้วยเสียงข้างมากของ ส.ส. จึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเสียงข้างมากได้เช่นกัน