มงคลกิตติ์ หนุนแก้ รธน. เตือนแต่อย่าแตะเรื่องสถาบัน-แบ่งแยกประเทศ

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 15:04 น.
มงคลกิตติ์ หนุนแก้ รธน. เตือนแต่อย่าแตะเรื่องสถาบัน-แบ่งแยกประเทศ
มงคลกิตติ์ สนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราเพราะมีปัญหา เตือนอย่าแตะต้องเรื่องสถาบัน-การแบ่งแยกประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยแสดงความคิดเห็นถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า สนับสนุนแก้ไข รธน2560บางมาตรา ตามที่ได้ทดสอบการใช้ รธน2560 ตั้งแต่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา

ก็พอทราบและรู้สึกว่า รธน2560 มีปัญหาต้องแก้ไขบางส่วน อาทิ รธน2560 มาตรา 98 (3) พรป.พรรคการเมือง 2560 ในส่วนการจัดตั้งพรรคการเมือง ,พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2561 การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว ควรจะมี 2 ใบ และ มาตราอื่นๆ ส่วน รธน2560 มาตรา 1,2 อย่าไปแตะต้อง เพราะเป็นเรื่องหลักสำคัญของชาติ

สำหรับ สำหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 ระบุว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ และมาตรา 2 ระบุไว้ว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะที่ รธน. มาตรา 98 (3) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับห้ามผู้สมัคร ส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต