ปชป.ไม่กังวลผลโพล มั่นใจรมต.ของพรรคสร้างผลงานชัดเจน

วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 09:56 น.
ปชป.ไม่กังวลผลโพล มั่นใจรมต.ของพรรคสร้างผลงานชัดเจน
ประชาธิปัตย์ ไม่กังวลผลโพลสำรวจความนิยมรัฐมนตรี ย้ำประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากผลงานคือประจักษ์พยานที่ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 4พ.ย. 62 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจของ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เรื่องรัฐมนตรีขวัญใจประชาชน ว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวลใด ๆ ต่อเรื่องดังกล่าวเพราะการทำงานทุกอย่างของรัฐมนตรีของพรรคฯ มีความชัดเจนด้วยผลสำเร็จของงาน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับก็เป็นประจักษ์พยานให้กับพี่น้องประชาชนดีที่สุด

โดยตลอดระยะเวลาที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ เข้ารับตำแหน่งก็มุ่งหน้าทำงานตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่มากมาย อีกทั้งนโยบายประกันรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จ และทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรก็ดีขึ้น รวมไปถึงการเปิดตลาดในต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรของประชาชนให้มีพื้นที่ทางการตลาด เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อราคาพืชผลในอนาคต การมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยการมุ่งเน้นแก้ที่เศรษฐกิจฐานราก และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

โฆษกพรรคฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยผลงานดังกล่าวที่ผ่านมา จึงอยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเป็นผลสำเร็จของงาน และเป็นประจักษ์พยานที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนต่อไป โดยข้อมูลของโพลแต่ละโพลนั้นก็เป็นเพียงข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ซึ่งทางพรรคฯ ก็มีข้อมูลที่ได้จากเสียงสะท้อนจากประชาชนเช่นกัน

โดยทีมโฆษกฯ ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “โฆษกสัญจร” ลงพื้นที่ไปจังหวัดต่าง ๆ และจากการสอบถามและเก็บข้อมูลทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประชาธิปัตย์ทำงานจริงมีผลงานออกมาให้เห็นเด่นชัด โดยนโยบายที่ประชาชนพูดถึงมากที่สุดก็คือ นโยบายประกันรายได้พี่น้องเกษตรกร

ดังนั้นพรรคฯ จึงไม่จำเป็นต้องมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับกับผลโพลดังกล่าว และเมื่อติดตามจากข่าวสารการทำงานของรัฐมนตรีของพรรคฯ ทุกคนจะเห็นได้ว่ามีผลงานปรากฏออกมาให้เห็นต่อเนื่องตลอดเวลา

ล่าสุดประชาชนชาวสวนยางทั้งประเทศได้ขอบคุณ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงการจ่ายเงินส่วนต่างครั้งประวัติศาสตร์ในการประกันรายได้ยางพาราให้พี่น้องชาวสวนยางอีกด้วย ดังนั้นรัฐมนตรีของพรรคฯ รวมถึง ส.ส. ของพรรคจึงไม่มีความกังวลแต่อย่างใด และยังคงตั้งใจ มุ่งหน้าทำงานต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต