ปชป.ชู ประกันรายได้ “ทำได้ไว ทำได้จริง” เพื่อพี่น้องเกษตรกร

  • วันที่ 02 พ.ย. 2562 เวลา 13:42 น.

ปชป.ชู ประกันรายได้ “ทำได้ไว ทำได้จริง” เพื่อพี่น้องเกษตรกร

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ชู ประกันรายได้ "ทำได้ไว ทำได้จริง" เพื่อพี่น้องเกษตรกร เป็นผลงานทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่า นับแต่วันที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมรัฐบาล รัฐมนตรีของพรรคฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเข้าไปเพื่อตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์เร็วที่สุด

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า นโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนตั้งแต่ช่วงรณรงค์หาเสียง และเมื่อพรรคฯ เข้าร่วมรัฐบาลก็ได้ระบุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพราะพรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตลอดมา ในเรื่องราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ ความเป็นอยู่ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น “หากพืชผลทางการเกษตรราคาต่ำพี่น้องเกษตรกรจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไร นโยบายประกันรายได้จึงเป็นนโยบายหลักของพรรคฯ ที่ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องเกษตรกร” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวย้ำ

นายราเมศ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ที่ได้ดำเนินการจนนำไปสู่การจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรไปแล้ว 3 ชนิดจาก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ล่าสุดคือประกันรายได้ชาวสวนยางพารา และจากเสียงสะท้อนของเกษตรกรได้ฝากขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และคณะ ที่ได้ร่วมกันผลักดันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายราเมศ กล่าวต่อว่า พรรคฯ เตรียมให้ข้อมูลเกษตรกรถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ ในการรับสิทธิ์จากโครงการประกันรายได้ และหากไม่ได้รับความสะดวกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พรรคฯมีความพร้อมที่จะประสานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ในทันที ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง การทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนช่วงหาเสียงเลือกตั้ง จนนำไปสู่ความสำเร็จที่ประจักษ์ คือหัวใจสำคัญของพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคประชาธิปัตย์ ทำได้ไว และทำได้จริง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรทุกคน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ