วุฒิสภามีมติ223เสียงเห็นชอบพรก.โอนอัตรากำลังพลฯ

วันที่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 14:51 น.
วุฒิสภามีมติ223เสียงเห็นชอบพรก.โอนอัตรากำลังพลฯ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ 223 เสียงเห็นชอบ ร่างพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯ พร้อมตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาร่างพรบ.งบ63

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ ได้มีมติ 223 เสียง งดออกเสียง 3 เห็นชอบร่างพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2562

โดยหลังจากนี้จะมีการส่งร่างพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯ กลับไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมวุฒิสภายังเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40 คน ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 37 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก อีก 3 คน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 10 วัน