ปชป.เสนอกฎหมายทวงคืน ส.ข. ให้ชาว กทม.

วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 18:24 น.
ปชป.เสนอกฎหมายทวงคืน ส.ข. ให้ชาว กทม.
พรรคประชาธิปัตย์ เสนอร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ทวงคืน ส.ข. ให้ชาว กทม.

เมื่อวันที่ 12 ตค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ดูแล กทม.ได้มีการยื่นเสนอร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ว่า เรื่องดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์คือพรรคการเมืองเดียวที่ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเห็นว่าการยกเลิกไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.นั้นไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ ประชาชนเสียประโยชน์ ต้องยอมรับความจริงว่าบทบาทของ ส.ข.ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอด ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการแก้ไขปัญหา ให้มีผู้แทนของประชาชนในการร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไข ร่วมตรวจสอบ มีส่วนร่วมในทุกเรื่องของเขตต่าง ๆ ใน กทม. ประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชน และประการสำคัญเมื่อมีผู้แทนประชาชนประจำเขตแล้ว การทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก.จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่คือเหตุผลที่พรรคต้องทวงคืนการเลือกตั้ง ส.ข.ให้กลับคืนมา เพื่อประโยชน์ของชาวกรุงเทพฯ เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค “พรรคจะกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากความใกล้ชิดขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง”