ศาลสั่งจำคุก "เมียอริสมันต์" จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ พร้อมออกหมายจับ

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 18:47 น.
ศาลสั่งจำคุก "เมียอริสมันต์" จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ พร้อมออกหมายจับ
ศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุก "ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง" 2 เดือนจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี พร้อมออกหมายจับหลังไม่มาฟังคำพิพากษา

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 11.30 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม.1/2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ร้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 40 วรรคสอง ศาลจึงอ่านคำพากษาลับหลังผู้ถูกกล่าวหา และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้ว

ศาลมีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า ผู้ถูกกล่าวหา แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่า มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ คือ สัญญาที่ผู้ถูกกล่าวหากู้ยืมเงินจำนวน 3 ฉบับ รวม 13 ล้านบาท โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 15 ล้านบาท โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับเงินจริง

แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของ นายอริสมันต์ พงศ์ เรืองรอง คู่สมรส จำนวน 27 ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า นายอริสมันต์ได้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยความอันเป็นเท็จ

การกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรส

นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหาในบริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮาร์ท พร๊อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด มูลค่า 25 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ่นจึงทำให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหานำเงินไปลงทุนในบริษัทตามมู,ค่าหุ่นดังกล่าว อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ

การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจึงมีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้อง

ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหา มีกำหนด 2 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ และห้ามไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ในวันนี้ศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต