อนุมัติตั้ง "กองพันกำลังสำรอง" ในมทบ.ทั่วประเทศ รับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 12:12 น.
อนุมัติตั้ง "กองพันกำลังสำรอง" ในมทบ.ทั่วประเทศ รับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
"บิ๊กป้อม" เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง อนุมัติตั้งกองพันกำลังสำรองใน มทบ.ทั่วประเทศ รับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่-ช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง ( คกส.) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงต่างๆ ณ ศาลาว่าการ กลาโหม เพื่อขับเคลื่อนและเสริมเครือข่ายกิจการกำลังพลสำรอง ตาม พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 รองรับงานความมั่นคงในมิติต่างๆ

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบความคืบหน้า การดำเนินการกิจการกำลังพลสำรอง ปี 62 ที่ผ่านมา ทั้งการแสดงศักยภาพของกำลังสำรอง 3 เหล่าทัพ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการกำลังสำรอง การแปรสภาพและจัดตั้งหน่วยกำลังสำรองระดับพื้นที่ในมณฑลทหารบก เพื่อรองรับภารกิจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่

การจัดทำและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกำลังพลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การยกเว้นการเป็นกำลังสำรองในกลุ่มผู้ทำหน้าที่ประจำในกิจการศาสนา การผ่อนผันการเป็นกำลังสำรองของครูในสถานศึกษา 25 แห่ง ที่ กห.กำหนด รวมทั้งด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลสำรองและนายจ้าง ทั้งด้านการสอบเข้ารับราชการทหาร การขอใช้สถานที่ราชการของกองทัพ และการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพ เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนและผลักดันการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจการกำลังสำรองตามแผนแม่บทที่กำหนด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลสำรอง ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหาร หรือในการระดมพลได้ทันตามเวลาที่กำหนด

ขณะเดียวกันให้เสริมสร้างเครือข่ายกำลังพลสำรองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับระบบงานความมั่นคง รวมทั้งการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน สู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ มณฑลทหารบก มีหน้าที่ การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร ตามพรบ.กำลังพลสำรอง ปี พ.ศ. 2558