"ชวน"วางกฎเข้มใครเบี้ยวหนี้กยศ.ห้ามเป็นขรก.สภาฯไม่รับเรียนสถาบันพระปกเกล้า

  • วันที่ 15 ก.ย. 2562 เวลา 15:10 น.

"ชวน"วางกฎเข้มใครเบี้ยวหนี้กยศ.ห้ามเป็นขรก.สภาฯไม่รับเรียนสถาบันพระปกเกล้า

"ชวน หลีกภัย"ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบผู้กู้เงินกยศ.ใครชักดาบห้ามเป็นข้าราชการสภาฯ รวมถึงห้ามเรียนหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้มอบนโยบายแก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบและดำเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปฏิบัติตามประกาศการหักเงินจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย ในส่วนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร มีผู้กู้ยืมเงินกยศ. 116 คน ได้ดำเนินการหักรายได้นำส่งเงินคืนกองทุนไปแล้ว 206,070 บาท

ทั้งนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ก.ร.) นายชวนได้เห็นชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยให้การคืนเงินหรือไม่คืนเงินกองทุนกยศ. เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ใช้พิจารณาสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการ

นายอิสระ กล่าวว่า การประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2562 นายชวนเป็นประธานการประชุม ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ผู้เข้าเรียนและจบหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง ควรเป็นตัวอย่าง ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงเสนอให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองทุน กยศ.คือ ไม่ได้คืนเงินเข้ากองทุน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครหลักสูตรของสถาบันฯด้วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

นายอิสระ กล่าวว่า นายชวนตระหนักถึงปัญหากยศ.ที่นายชวนริเริ่มดำเนินการขณะเป็นนายกรัฐมนตรตี เมื่อปี2535 แต่ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินกยศ.ไม่ยอมใช้หนี้ตามข้อกำหนดกองทุนฯ โดยมีข้าราชการจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่ยอมชำระหนี้กยศ.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ