สมชัย ชี้ถึงเวลาแก้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเก๊

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 13:06 น.
สมชัย ชี้ถึงเวลาแก้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเก๊
อดีต กกต.เปิดข้อกฎมายของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงดูข้อห้ามการเป็น รมต. ชี้ถึงเวลาแก้แล้ว

เมื่อวันที่่ 11 ก.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ โดยยกข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญที่กำหนดถึงข้อห้ามการเป็นรัฐมนตรี

นายสมชัย ระบุว่า ตาข่ายของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง มาดูตาข่ายกรองคนดี ของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ที่คุยว่าสามารถป้องกันคนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง ห้ามคนเหล่านี้มาเป็นรัฐมนตรี

มาตรา 98 (7) เคยได้รับโทษจำคุก พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี นับถึงวันเลือกตั้ง แต่ ถูกจำคุกในต่างประเทศไม่นับ

มาตรา 98 (8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถูกให้พ้นเนื่องจากผิดวินัย ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือ ขาดราชการเนื่องจากไปติดคุกต่างประเทศไม่นับ

มาตรา 98 (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ในความผิด กฎหมายยาเสพติด ฐานผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือ ผู้ค้า แต่หากเป็นการตัดสินโดยศาลประเทศอื่นไม่นับ

มาตรา 160 (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ แต่ไม่รู้ว่า แบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่

มาตรา 160 (5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันนี้เขียนให้ดูดี แต่แทบไม่ทีผลในทางปฏิบัติ

อดีต กกต. ระบุในช่วงท้ายว่า คงถึงเวลาแก้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเก๊ๆได้แล้ว