"ธนาธร"ชี้ไทยจะทันโลกได้ ต้องการรัฐที่ปรับตัวเร็ว-มีวิสัยทัศน์

วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 19:32 น.
"ธนาธร"ชี้ไทยจะทันโลกได้ ต้องการรัฐที่ปรับตัวเร็ว-มีวิสัยทัศน์
"หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่" ชี้ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ รัฐต้องมีทั้งวิสัยทัศน์-ความกล้า-ระบบสวัสดิการที่รองรับให้คนไทยกล้าลงทุนทำธุรกิจ-อาชีพใหม่ๆ

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ร่วมบรรยายเรื่อง “ไฮเปอร์ลูปกับการพัฒนาประเทศแบบเสือกระโดด” ในงาน blognone tomorrow 2019 โดยระบุว่า ภารกิจของรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยที่ยังไม่ลุล่วง คือการทำให้ไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งตัวอย่างจากทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่าการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ต้องทำผ่านการยกระดับอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด เช่นเปลี่ยนจากการพึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือหุ่นยนต์ ซึ่งก่องานรายได้สูงให้ประชาชนในประเทศ และสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า

“การพัฒนาอุตสาหกรรมมี 3 แบบ คือการเป็นผู้เดินตามทาง ผู้สร้างทางใหม่ และผู้ก้าวกระโดด แบบแรกทำง่าย แต่เราจะเป็นผู้ตามตลอดไป อีก 2 แบบทำยากกว่า แต่จะเป็นหนทางให้เรากลายเป็นผู้นำ ผู้บุกเบิก เช่นถ้าเรารอให้ไฮเปอร์ลูปเป็นระบบคมนาคมหลักของโลก สุดท้ายเราจะได้แค่เป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีจากคนอื่น เอาเงินไปจ้างงานในประเทศอื่น แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ เราจะยังมีโอกาสให้นักลงทุน ให้อุตสาหกรรมในประเทศได้เข้าไปแข่งขันในตลาดโลก ได้ใช้ไทยเป็นฐาน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียนภาคพื้นทวีป โดยมีพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง”นายธนาธรกล่าว

นายธนาธรกล่าวปิดท้ายว่า การที่ประเทศจะพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงได้ นอกจากต้องลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา ยังต้องอาศัยอีก 3 ปัจจัย คือ 1. การส่งเสริมให้คนกล้าเสี่ยงในการทำธุรกิจหรืออาชีพใหม่ๆ ผ่านการสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็น safety net หรือโครงสร้างที่รองรับประชาชนที่อยู่ในสถานะลำบาก 2. เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรายใหม่ ผ่านการลดการผูกขาดทางการค้า 3. รัฐต้องปรับตัวเร็ว เพื่อให้ทันกับการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านชีวภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต