BigTalkBigStory Ep.40 ฝ่ายค้านลาก"บิ๊กตู่"ขึ้นเขียง แค่ซ้อมก่อนซักฟอกใหญ่

  • วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 19:21 น.
  • Podcast

PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.40 พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติพรุ่งนี้หวังถล่มบิ๊กตู่ 3 ปมใหญ่"ถวายสัตย์-บกพร่อง-ทำผิดกฏหมาย

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ