ส.ส. หลากเพศรับหนังสือร้องจากนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ กรณี "ครูบอล"

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 15:57 น.
ส.ส. หลากเพศรับหนังสือร้องจากนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ กรณี "ครูบอล"
"อนาคตใหม่"ห่วงครูข้ามเพศ จ.บุรีรัมย์ ส่อถูกเลือกปฏิบัติ- ละเมิดสิทธิมนุษยชน

24 ก.ค.62  ที่รัฐสภาชั่วคราว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พรรคอนาคตใหม่ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ส.ส.ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และ ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้รับหนังสือจาก นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นายกิตตินันท์ ธรมธัช

กรณี ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ ข้าราชการครูที่มีอัตลักษณ์เป็นบุคคลข้ามเพศและการออกหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0106/1734 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู ที่ระบุว่าการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศของข้าราชการครูเป็นการใช้สิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายกิตตินันท์ กล่าวว่า จากกรณีนายอุกฤษฏ์ จัดสนาม หรือครูบอล ครูข้ามเพศ จากจ.บุรีรัมย์ ถูกทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ออกเอกสารที่มีข้อความตักเตือนเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ รวมทั้งให้ลงนามรับทราบจนนำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานที่พบว่าครูผู้ช่วยคนดังกล่าว ถูกประเมินด้วยคะแนนต่ำในทุกตัวชี้วัด มีเพียงคะแนนสูงในเรื่องการสอน

ทั้งนี้จึงกังวลว่าจากการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวถูกออกจากทางราชการ ประกอบกับทางผู้บริหารของโรงเรียนได้อ้างหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อหารือในประเด็นเรื่องครูข้ามเพศที่ยึดตามระเบียบการแต่งกายข้าราชการพลเรือน ระเบียบและกฎสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อซักถาม ซึ่งพบว่ามีความย้อนแย้งกันเอง แต่สุดท้ายก็สรุปว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา “ที่ผ่านมา สมาคมฟ้าสีรุ้งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รวบรวมทั้งเอกสารและพยานหลักฐาน จนเชื่อได้ว่าครูบอลเผชิญเหตุการณ์ที่้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศ จึงขอให้พรรคอนาคตใหม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป” นายกิตินันท์ กล่าว