นายกฯ ห่วงภัยแล้ง สั่งกองทัพเร่งช่วย-ทำฝนเทียม

  • วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 09:39 น.

นายกฯ ห่วงภัยแล้ง สั่งกองทัพเร่งช่วย-ทำฝนเทียม

นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง สั่งกองทัพระดมกำลังเร่งช่วย ลุยทำฝนเทียม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายตัวกว้างจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนต่างๆต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 50 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ยานพาหนะและรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่ม น้ำบริโภค ให้ทั่วถึง เพียงพอแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งสั่งการให้กองทัพอากาศประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนอากาศยานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ ออกปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องกันไป โดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ