สหภาพยุโรปส่งสารแสดงความยินดีแก่"นายกฯประยุทธ์"

  • วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 07:39 น.

สหภาพยุโรปส่งสารแสดงความยินดีแก่"นายกฯประยุทธ์"

สหภาพยุโรป ส่งสารแสดงความยินดีกับ "พล.อ.ประยุทธ์ " ยันไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญ หวังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกัน

นายโดนัลด์ ทุสก์ และ นายฌ็อง คล้อด ยุงเกอร์ ประธานสภายุโรปและประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ส่งสาร ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความว่า

เรียน ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในนามของสหภาพยุโรป เราขอแสดงความยินดีแก่ท่าน เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ

ราชอาณาจักรไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นในระดับทวิภาคี ในอาเซียน หรือในเวทีระดับพหุภาคีต่างๆ สหภาพยุโรปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานกับท่านและรัฐบาลของท่านอย่างใกล้ชิดในอันที่จะเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกันและกัน เพื่อประโยชน์แห่งประชาคมโลกซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาและบรรทัดฐานร่วม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ระบบการค้าที่เสรีและเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชนให้รุ่งเรืองสืบไป

เราขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จ

ขอแสดงความนับถือ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ