'สมพงษ์' หัวหน้า-'อนุดิษฐ์'มือขวาเจ๊หน่อย นั่งเลขาฯพท.

  • วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 15:23 น.

'สมพงษ์' หัวหน้า-'อนุดิษฐ์'มือขวาเจ๊หน่อย นั่งเลขาฯพท.

โผเลือกกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยไม่พลิก"สมพงษ์"นั่งหัวหน้า"อนุดิษฐ์"สาย"สุดารัตน์"นั่งเลขาธิการพรรค

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ของพรรคเพื่อไทย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ผลปรากฎว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ได้คะแนน 389 เสียง ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ คนใกล้ชิดของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ตามความคาดหมาย

สำหรับรองหัวหน้า15 คนได้แก่ นายปลอดประสพ สุรสวดี นายกิตติรัตน์ ณระนอง นายชูศักดิ์ ศิรินิลนายไพจิต ศรีวรขาน นายเกรียง กันป์ตินันท์ นายวิทยา บุรณศิริ นายสามารถ แก้วมีชัย นายวิชาญ มีนชัยนนท์ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว นายชวลิต วิชัยสุทธิ์ นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ นายประเสริฐ จันทร์รวงทอง นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายนคร มาฉิม พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงต์

ขณะที่ รองเลขาธิการพรรค 7 คน 1. น.ส.ละออง ติยะไพรัช2. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์3. นายสุรชาติ เทียนทอง 4. น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล 5. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล6. นายจตุพร เจริญเชื้อ7. นายศราวุธ เพชรพนมพร

ในขณะที่กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย นายประพนธ์ เนตรรังษี นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ นายทะเบียนพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี เหรัญญิกพรรค นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส่วนโฆษกพรรค เป็น นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ข่าวอื่นๆ