"นาที"ลั่นยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. ขอ 30 วันยื่นอุทธรณ์

  • วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 07:55 น.

"นาที"ลั่นยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. ขอ 30 วันยื่นอุทธรณ์

"นาที" เผย โทษห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี จบไปแล้วตั้งแต่ 9 ธ.ค. 61 ลั่นยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ขอเวลา 30 วันตัดสินใจยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลฎีกาหรือไม่

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) และพิพากษาจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่โทษจำ ให้รอลงอาญา 1 ปี และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี นับตั้งแต่วันพ้นตำแหน่ง   ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ย้ำว่า ทรัพย์สินที่ไม่ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน ไม่ใช่การปกปิดทรัพย์สินไว้ เพื่อการทุจริต แต่ด้วยความหลงลืม เนื่องจากมีทรัพย์สินจำนวนมาก

ส่วนคำพิพากษาที่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนั้น ได้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2556 ดังนั้น ระยะเวลา 5 ปี จึงจบลงไปตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2561 ณ วันนี้ จึงไม่อยู่ระหว่างห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ขณะที่ ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงหรือไม่นั้น  ตามมาตรา 101 (13) จะกำหนดว่า ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษก็ตาม แต่ขณะนี้คำพิพากษาก็ยังไม่ถึงที่สุด เพราะตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 6 มาตรา 60  ให้ผู้ต้องคำพิพากษาใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  ระหว่างนี้ จึงยังมีเวลาที่จะศึกษารายละเอียดคำพิพากษาว่าจะอุทธรณ์ หรือไม่ ดังนั้น  ยังไม่ถือว่าคำพิพากษาถึงที่สุด ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่สิ้นสุดลง

ส่วนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่นั้น ในแถลงการณ์ระบุว่า ตามคำพิพากษา เป็นการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่การถูกเพิกถอนสิทธิ  จึงไม่ต้องด้วย มาตรา 235 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดังนั้น นางนาทีจึงสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี แล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2561

ข่าวอื่นๆ