"เด็กชวน"ซัด"สุทิน" ให้สติ ส.ส.สอบตกไม่ใช่คนเลวทั้งหมด

วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 19:10 น.
"เด็กชวน"ซัด"สุทิน" ให้สติ ส.ส.สอบตกไม่ใช่คนเลวทั้งหมด
ออกโรงแทนประธานสภาฯเตือน"สุทิน คลังแสง"เอาเวลามาทำประโยชน์กอบกู้ภาพลักษณ์ของสภา

8 ก.ค.62 - นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ระบุ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาสภาผู้แทนราษฎร ไม่ควรแต่งตั้ง ส.ส.สอบตก มาเป็นเลขานุการประธานสภาฯ ว่า นายสุทินดูถูกดูแคลนเพื่อนร่วมสถาบัน และส.ส. สอบตกคงไม่ใช่คนเลว คนชั่วทุกคน คนที่สอบได้ก็คงไม่ใช่คนดี คนเลวทุกคน บางคนซื้อเสียง โกงเลือกตั้งเข้ามาก็มี แต่ไม่ควรดูถูกดูแคลนกัน เพราะการวัดคนอยู่ที่คนเป็นคนดีหรือไม่ ไม่ใช่วัดที่ตำแหน่ง ที่สำคัญคือสำนึกของการคิดและทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่าเอาเวลามาดูถูกผู้อื่น

“ผมจะไม่ตอบโต้อะไรคุณสุทินอีกแล้ว แต่อยากเตือนสติว่า ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเอาเวลามาทำประโยชน์ให้กับประชาชนกอบกู้ภาพลักษณ์ของสภาฯ ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างวิกฤติเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย แต่ควรรักษาความเชื่อมั่น เพราะตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในการทำงานของนายชวนที่ทำงานด้วยความตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตและทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเป็นที่พึ่งของสมาชิกทุกคนทุกฝ่ายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐสภาไทยในสายตาของประชาชนชาวไทย รวมถึงชาวโลก ฟื้นคืนกลับมาในอนาคตอันใกล้นี้” นายสมบูรณ์ กล่าว

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่นายสุทินข้องใจเรื่องการตีตกญัตติ ให้สภาฯตั้งกรรมาธิการสอบสวนที่มาของ ส.ว.นั้น ตามความรู้ของผู้ไม่ได้เป็น ส.ส แต่ขอชี้แจงให้นายสุทินเข้าใจยิ่งขึ้น คือ1.เหตุใดจึงไม่แจ้งผู้เสนอญัตติ ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับการประชุมนั้น ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 43 กำหนดให้เป็นอำนาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่เมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้เสนอญัตติทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น แต่กรณีการวินิจฉัยว่าทั้ง 3 ญัตติไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาฯ เป็นกรณีที่ไม่เข้าลักษณะของญัตติซึ่งไม่มีข้อบังคับข้อใดกำหนดระยะเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม ประธานสภาฯก็ให้ความสำคัญในการแจ้งให้ผู้เสนอญัตติทราบ โดยหลังจากทบทวนเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้มีบัญชาให้ทำหนังสือแจ้งผู้เสนอญัตติทั้ง 3 เรื่องโดยเร็ว

นายสมบูรณ์ กล่าวด้วยว่า 2.กรณีที่กล่าวหาว่าประธานสภาฯสับสนในญัตติที่มีการอ้างถึงศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอชี้แจงว่าประธานสภาฯได้กล่าวถึงญัตติของนายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พรรคพลังปวงชนไทย ที่มีการระบุถึงการส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 82 นั้นจะต้องกระทำโดยสภาฯที่ตนเป็นสมาชิกเท่านั้น กรณีญัตติดังกล่าวเป็นการระบุถึง ส.ส.จะเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาฯเพื่อตรวจสอบสมาชิกภาพของส.ว.ทั้ง 250 คน จึงกระทำมิได้ และญัตติอีก 2 เรื่อง ที่ให้ตั้งกรรมาธิการสอบสวนการได้มาซึ่งส.ว.นั้นก็ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาฯที่จะตรวจสอบหรือสอบสวนตามมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญได้