"ศรีสุวรรณ"จัดหนักยื่นสองเรื่อง"นิพนธ์ บุญญามณี" และ "ช่อ" พรรณิการ์ พรุ่งนี้

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 18:05 น.

"ศรีสุวรรณ"จัดหนักยื่นสองเรื่อง"นิพนธ์ บุญญามณี" และ "ช่อ" พรรณิการ์ พรุ่งนี้

ยื่นหนึ่งวันสองเรื่องขอสตง.ทวงเงิน"นิพนธ์"คืนแผ่นดินพร้อมเสนอชวนตรวจสอบจริยธรรม "ช่อ พรรณิการ์"

25 มิ.ย.62 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 26 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เพื่อติดตามทวงถาม

ประเด็นที่ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสงขลาได้ทำรายงานถึงผู้ว่าสตง. กรณี นายนิพนธ์ บุญญามณี ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขล และเป็นนายกองค์การบริหารจังหว้ดสงขลา เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาสงขลา โดยใช้เงินงบประมาณปี 2558-2559 ซึ่งใช้งบประมาณไม่ถูกต้องเกินกว่าอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทำให้รัฐสูญเสียเงินไปกว่า 34 ล้านบาท

โดยเรื่องดังกล่าว สตง. เคยมีมติให้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนทั้งหมดแต่จนบัดนี้ยังไม่ได้คืนให้ อบจ.

"การกระทำดังกล่าวเป็นขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ใช้เงินไม่เป็นไปตามระเบียบ อีกทั้งสตง.มีหนังสือเรียกคืนเงินแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จึงต้องทวงถามขอความชัดเจน" นายศรีสุวรรณ กล่าว

ก่อนหน้านั้น นายศรีสุวรรณ ได้ยื่นหนังสือ ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ นายนิพนธ์ บุญญามณี ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหลายโครงการในจังหวัดสงขลา หลังจากนั้น  ศรีสุวรรณ จะเดินทางไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ. สุโขทัย เพื่อยื่นหนังสือให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรม น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ "ช่อ " ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ และโฆกพรรคอนค. ที่มีการโพสต์ข้อความและภาพไม่เหมาะสมหลายกรรมหลายวาระ ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมการเป็นส.ส. ด้วย

ข่าวอื่นๆ