ปชป.จบไม่ลง! ส.ส.งัดข้อกรรมการบริหารพรรคยื้อโผรัฐมนตรีวุ่น

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 21:05 น.
ปชป.จบไม่ลง! ส.ส.งัดข้อกรรมการบริหารพรรคยื้อโผรัฐมนตรีวุ่น
ประชาธิปัตย์วุ่นไม่เลิก กรรมการบริหารเคาะ 7 รัฐมนตรี แต่ที่ประชุมส.ส.ข้องใจการพิจารณาคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคยังอภิปรายกันยืดเยื้อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้ว 7 คน 8 ตำแหน่งโดยไม่ยอมระบุว่าใครดำรงตำแหน่งใด โดยทั้ง 7 คนดังกล่าว ประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ โควต้าภาคเหนือ นายนิพนธ์ บุญญามณี โควต้าภาคใต้ นายถาวร เสนเนียม โควต้าภาคใต้ คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์  โควต้าภาคอีสาน และนายสาธิต ปิตุเตชะ โควต้าภาคกลาง

ทั้งนี้มีรายงานในส่วนโควต้าภาคใต้นั้นได้การโหวตกันอย่างดุเดือด โดยนายถาวร ชนะ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ 19 ต่อ 11 เสียง ทำให้ นายถาวร ได้เป็นรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ตามหลังจากคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแล้วก็ได้นำมติดังกล่าวไปให้ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารกับส.ส.รับรอง ซึ่งประชุมกันในเวลา 17.30 น. แต่ปรากฎว่าจนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้วกว่า 4 ชั่วโมง การประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ โดยมีรายงานว่าที่ประชุมส.ส.ได้ซักถามคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามข้อบังคับพรรคหรือไม่ ซึ่งได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับรัฐมนตรี 7 คน 8 ตำแหน่งของพรรคประชาธิปัตน์นั้น  นายจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าพรรค  เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.พาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะเลขาธิการพรรค เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรมช.มหาดไทย  นายถาวร เสนเนียม เป็นรมช.คมนาคม  คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์  เป็นรมช.ศึกษาธิการ  และนายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรมช.สาธารณสุข