"เทพไท" ค้านตั้งกมธ.เพิ่มเพื่อปลอบใจคนอกหักจากเก้าอี้รัฐมนตรี

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 12:34 น.

"เทพไท" ค้านตั้งกมธ.เพิ่มเพื่อปลอบใจคนอกหักจากเก้าอี้รัฐมนตรี

"เทพไท" ค้านแนวคิดตั้ง "กรรมาธิการ" เพิ่ม รองรับคนอกหักจากตำแหน่งรัฐมนตรี เตือนอย่าใช้สภาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาจัดตั้งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเพิ่มคระกรรมาธิการสามัญจากเดิม35 คณะเป็น36-38 คณะเป็นอย่างน้อยเพื่อเกลี่ยตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการให้กับทุกพรรคการเมืองว่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ส่วนตัวยังอยากเสนอให้ลดจำนวนคณะกรรมาธิการเหลือเพียง 30 คณะเสียด้วยซ้ำ

"การเพิ่มจำนวนคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาในยุครัฐบาลนายทักษิณ และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อปลอบใจคนที่ผิดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรี จึงทำให้มีการแยกงานกรรมาธิการในลักษณะงานซ้ำซ้อน เช่น  กรรมาธิการทหารแยกออกเป็นสามคณะ คือ กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกรรมาธิการกิจการชายแดน ทั้งที่สามกรรมาธิการนี้มีหน้าที่และลักษณะงานเดียวกัน จึงอยากเสนอให้มีเฉพาะกรรมาธิการหลักๆ เพราะการมีคระกรรมาธิการเกินจำเป็นทำให้สส.บางคนต้องสับหน้าเป็นกรรมาธิการถึง2 คณะ ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน   ส่วนกรรมาธิการอื่นๆที่ไม่มีความจำเป็นก็ควรจะจัดตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเฉพาะเรื่องเป็นการเฉพาะกิจจะดีกว่า"นายเทพไทกล่าว

นายเทพไทกล่าวอีกว่า การเพิ่มคณะกรรมาธิการมากขึ้นจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณรายจ่ายของสภาฯโดยใช่เหตุ  ล้วนมาจากเม็ดเงินภาษีของประชาชน เพราะกรรมาธิการแต่ละคณะต้องมีห้องทำงานของประธานและคณะ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่สภาฯ  งบศึกษาดูแล เบี้ยประชุมรวมถึงสิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย  

"ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม ที่ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อปลอบใจบรรดาคนอกหักจากตำแหน่งรัฐมนตรีและเป็นการสมนาคุณให้หัวหน้าพรรคเล็ก พรรคจิ๋ว ที่ไม่สามารถจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้ได้ครบ จึงต้องประเคนตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่างๆเหล่านี้ทดแทนให้  เพราะการอาสาเข้ามาทำงานการเมืองไม่ใช่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จึงขอให้ทบทวนแนวคิดนี้ และไม่ควรใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาล"นายเทพไท กล่าว

ข่าวอื่นๆ