ในหลวงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนฯ-ประธานวุฒิสภาฯ

วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 16:28 น.
ในหลวงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนฯ-ประธานวุฒิสภาฯ
เลขาครม.อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธาน รองประธาน สส.และสว.ไปยังรัฐสภาและอาคารสุขประพฤติ

เมื่อวันที่ 31พ.ค.62 เวลา 15.15น.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธาน รองประธานวุฒิสภา เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังรัฐสภา เกียกกาย และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ตามลำดับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1.นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

2.นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

3.นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองจึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ยังเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ดังนี้

1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา2.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง3.นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สองจึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0001.PDF?fbclid=IwAR1Vli7Uz7kPNp5eStSUZzNEf4uxGR2btHCpXYww0HK6zoEB5TOuS_18WVY

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0002.PDF?fbclid=IwAR3i8cTT-YmJ5AVeQf3OWSaUaNres5gLGdEdFLjuLCsdqQsnX5y38IAM_TQ