อีสานโพลเชียร์ "คุณหญิงหน่อย" เป็นนายกฯ

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 16:38 น.

อีสานโพลเชียร์ "คุณหญิงหน่อย" เป็นนายกฯ

ชาวอีสานโพลหนุน "คุณหญิงสุดารัตน์" เป็นนายกรัฐมนตรี ดัน เพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

21 พ.ค.62 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นคนอีสานต่อการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,027 ราย กระจายตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อสอบถามว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในการเลือก สส. ครั้งที่ผ่านมาของท่าน พบว่า อันดับหนึ่ง 44.5 % พิจารณาจากผลงานและนโยบายพรรค รองลงมา พิจารณาจากจุดยืนทางการเมือง และพิจารณาจากผลงานและประวัติผู้สมัคร ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือ 18.7 % และ 18.0 % พิจารณาจากว่าที่นายกฯ

เมื่อสอบถามต่อว่าท่านพอใจการทำงานของ กกต. (คณะกรรมการเลือกตั้ง) หรือไม่ อย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ 76.4 % ไม่พอใจจนถึงไม่พอใจมาก ขณะที่มีเพียง 23.6 % ที่พอใจจนถึงพอใจมาก เมื่อสอบถามว่า กกต. จำเป็นต้องเปิดเผยคะแนนเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 80.9 % คิดว่าจำเป็น ขณะที่เพียงร้อยละ 19.1 คิดว่าไม่จำเป็น

เมื่อสอบถามต่อว่า ท่านพอใจการแต่งตั้ง ส.ว. 250 คน เพื่อมาโหวตเลือกนายกฯ หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 74.4 % ไม่พอใจ และพอใจเพียง 25.6 %

สอบถามด้วยข้อจำกัด ท่านยอมรับใครเป็นนายกฯ ได้บ้าง พบว่า จาก 5 รายชื่อที่เป็นตัวเลือก อันดับหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 80.0 % อันดับสอง คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 71.5 % อันดับ 3 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 44.5 % อันดับ 4 นายอนุทินชาญวีรกูล 40.6 % และอันดับ 5 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 28.9 %

เมื่อสอบถามว่า พรรคใดที่ควรร่วมตั้งรัฐบาลบ้าง พบว่า จาก 5 พรรคใหญ่ที่เป็นตัวเลือก อันดับหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้ร่วมเป็นรัฐบาล คือ พรรคเพื่อไทย 81.2 % อันดับ 2 คือ พรรคอนาคตใหม่ 72.4 % อันดับ 3 พรรคประชาธิปัตย์ 57.4 % อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย 53.4 % และอันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ 29.5 %

สุดท้ายเมื่อสอบถามว่า ถ้าไม่มีฝ่ายใดสามารถรวบรวมเสียง ส.ส. และ ส.ว. เพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ (มี ส.ส. เกิน 251 คน และรวมกับ ส.ว. แล้วต้องได้เสียงเกิน 376 เสียง) ควรทำอย่างไร พบว่า อันดับ1. 34.8 % ต้องการให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยมี 1 พรรคเป็นฝ่ายค้าน อันดับ 2 . 28.5 % ต้องการนายกฯ คนกลาง อันดับ 3. 20.4 % ต้องการให้เลือกตั้งใหม่ และอันดับ 4 ต้องการให้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

ข่าวอื่นๆ