ร้อง กกต.สอบ "ธนาธร"ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินกว่า 100 ล้าน

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 13:25 น.

ร้อง กกต.สอบ "ธนาธร"ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินกว่า 100 ล้าน

“ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ตรวจสอบ “ธนาธร” ให้พรรคอนาคตใหม่ ยืมเงินกว่าร้อยล้าน ส่อขัดพ.ร.ป.พรรคการเมือง ชี้ มีโทษถึงขั้นจำคุก ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เข้ายื่นเรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ดำเนินการตรวจสอบนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  กรณีที่นายธนาธรบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย  ยอมรับว่า ได้ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงิน จำนวน 110 ล้านบาท  ในการดำเนินกิจกรรมของพรรค   อีกทั้ง ก่อนหน้านี้  น.ส.พรรณิการ์ วานิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เคยให้สัมภาษณ์ถึงการกู้ยืมเงินจำนวน 250 ล้านบาทของพรรคจากนายธนาธร  ว่า มีสัญญาและคิดดอกเบี้ยชัดเจน

นายศรีสุวรรณ  กล่าวว่า ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66  วรรคหนึ่งและวรรคสอง   ระบุว่า บุคคลหรือนิติบุคคลใดจะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้พรรคการ โดยมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปีมิได้   กรณีดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 124  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี  หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ มาตรา 125  ระบุว่า พรรคการเมืองใดที่รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  มีมูลค่าเกินที่กำหนดไว้ มาตรา 66 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค  มีกำหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุนพัฒนาการเมือง นอกจากนี้  ยังมีข้อสงสัยอีกว่า การใช้จ่ายเงินของพรรคอนาคตใหม่ ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา  87,88,89 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง คือ นำไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก  และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561  ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ว่าพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่เกิน 35 ล้านบาท   ห้ามผู้สมัคร ส.ส.ใช้เงินหาเสียงเกิน 1.5 ล้านบาท  จึงสงสัยว่าการใช้จ่ายเงินของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่  และเหตุใดจึงยืมเงินจากหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กว่า 100 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ