สภานัดแล้วประชุม 25 พ.ค. เปิดวาระชิงเก้าอี้"ประธาน" คุมเกมโหวตนายกฯ

  • วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 15:46 น.

สภานัดแล้วประชุม 25 พ.ค. เปิดวาระชิงเก้าอี้"ประธาน" คุมเกมโหวตนายกฯ

สองพรรคใหญ่ประลองกำลัง "พลังประชารัฐ" เสนอ "สุชาติ ตันเจริญ" ขณะที่เพื่อไทย ดัน "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ "ลุ้นเก้าอี้ประมุขนิติบัญญัติ

19 พ.ค.62  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สม้ยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค.2562

โดยกำหนดระเบียบวาระดังนี้

1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งวุฒิสภา

1.2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

3.เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานัดแรก เลขาธิการสภา จะเชิญ ส.ส.ผู้มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว ซึ่งครั้งนี้ ได้เตรียมเชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ผู้มีอาวุโสสูงสุดไว้แล้ว

สำหรับการเลือกประธานสภาและรองประธานสภายึดข้อบังคับการประชุมสภาฯปี 2551 ในกรณีที่เสนอชื่อมากกว่า 1 คน จะใช้วิธีลงคะแนนลับ ขานชื่อ ส.ส.ทีละคนให้มาเขียนชื่อบุคคลที่เป็นประธานสภาฯ ลงในซองลงคะแนนแล้วนับ จากนั้น เลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับไป

วันเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ข้อสรุปแล้วว่า จะเสนอชื่อ นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส. ฉะเชิงเทรา อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และมีประสบการณ์เคยเป็นรองประธานสภา ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขณะที่พรรคเพื่อไทย(พท.) จะเสนอชื่อ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง  เป็นประธานสภาฯ เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน จะเสนอชื่อ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นชิงตำแหน่งประธานสภาฯหรือไม่

 

ข่าวอื่นๆ