กกต.ประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว 26 พรรค

  • วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 18:40 น.

กกต.ประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว 26 พรรค

สิ้นสุดการรอคอย! "กกต." ประกาศรับรอง "ส.ส.บัญชีรายชื่อ 149 คน"  อนาคตใหม่มากสุดได้ 50 คน มีชื่อ "ธนาธร" ด้วย 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกประกาศรับรองส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้ว 149 คน จากทั้งหมด 150 คน  กกต.ได้ใช้สูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามพ.ร..ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา 128 ได้จำนวนส.ส.ออกมาดังนี้

พรรคพลังประชารัฐ 18 คน พรรคอนาคตใหม่ 50 คน พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน พรรคภูมิใจไทย 12 คน พรรคเสรีรวมไทย 10 คน

พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน รวมพลังประชาชาติไทย 4 คน

พรรคชาติพัฒนา 2 คน พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน

ส่วน พรรคพลังปวงชนไทย พรรคพลังชาติไทย พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชานิยม พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่ และพรรคไทรักธรรม ได้ส.ส.พรรคละ 1 คน

ทั้งนี้ กกต.ใช้วิธีคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามสูตรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะมีพรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน ส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 11 พรรคการเมือง และเมื่อรวมกับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเกินกว่าค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน ก็จะมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 26 พรรค

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อครั้งนี้ มีชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนปมการถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายต้องห้ามการเป็นส.ส. ได้รับการรับรองเข้าสู่สภาด้วย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ