ไทยเจ้าภาพ ‘อาเซียนภาคประชาชน’เปิดเวทีคู่ขนาน 17-19 มิ.ย.นี้ ตบเท้ายื่นข้อเสนอ10ชาติ

  • วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 16:14 น.

ไทยเจ้าภาพ ‘อาเซียนภาคประชาชน’เปิดเวทีคู่ขนาน 17-19 มิ.ย.นี้ ตบเท้ายื่นข้อเสนอ10ชาติ

จัดเวที “อาเซียนภาคประชาชน”ส่งตัวแทนแต่ละประเทศเข้าพบ “พล.อ.ประยุทธ์” แจงปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้นำชาติอาเซียน

นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เปิดเผยว่า ภาคประชาสังคม 10 ชาติอาเซียนเตรียมจัดการประชุมอาเซียนภาคประชาชน (ASEAN People Forum)หรือ APFระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.นี้ เวทีคู่ขนานไปกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นประธาน ที่กำหนดหัวข้อ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สำหรับการประชุมอาเซียนของภาคประชาสังคมเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างองค์กรประชาสังคมที่ทำงานหลากหลายประเทศทั่วอาเซียน พร้อมกับมีการส่งตัวแทนประชาสังคมแต่ละประเทศเข้าพบ เพื่อระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ10ผู้นำชาติอาเซียน

อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม การเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยของผู้ย้ายถิ่น สันติภาพและความมั่นคงแห่งมนุษย์ สิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมความยุติธรรม ชีวิตที่มีศักดิ์ศรี และการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยในปีนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การสนับสนุนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุม โดยจะเปิดตัวด้านความร่วมมือในวันที่ 3 พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการยอมรับในตัวแทนของภาคประชาสังคมของบางประเทศที่เคลื่อนไหวบางประเด็นที่อ่อนไหวต่อรัฐบาลที่เข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย เช่น โรฮิงญา

โดยจะมีการประสานงานระหว่างภาคประชาสังคมกับกระทรวงการต่างประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพราะหากบางประเทศไม่มีตัวแทนเข้าพบ ทางคณะผู้จัดภาคประชาสังคมทั้งหมดจะพิจารณาอย่างไร ระหว่างเข้าพบเท่าจำนวนประเทศที่มีอยู่ หรือ ไม่เข้าพบทั้งหมด โดยทางคณะผู้จัดของไทยจะผลักดันการเข้าพบให้ครบทุกประเทศ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของภาคประชาชนได้ครบถ้วนที่สุด

นายบุญแทน กล่าวว่า คณะเตรียมการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ อาเซียนภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 3-10 พ.ค.นี้ โดยจะเชิญชวนประชาชนทุกชาติอาเซียนส่งเข้าประกวด และจะพิจารณาพร้อมประกาศผลภายในวันที่ 11-13 พ.ค.นี้ พร้อมกับจัดพิธีมอบเงินรางวัลหรือประกาศนียบัตรเป็นเกียรติยศในช่วงวันงาน

โลโก้ใหม่ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการประชุมในครั้งนี้และปีถัดไป รวมถึงเป็นโลโก้ที่ใช้ประชาสัมพันธงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เพื่อให้สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมงานเข้ามาลงทะเบียนหรือรับทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า หรือ ประสงค์แบ่งปันข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยในงานจะมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการมากมายที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติอาเซียน ความแตกต่างของชาติพันธุ์ ผ่านการแสดง ดนตรี หรือ งานศิลปะ จึงอยากเชิญชวนภาคประชาสังคมไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน

ข่าวอื่นๆ