ซูปเปอร์โพลสำรวจคุณธรรมอาชีพคนไทย ยก"บิ๊กตู่" นำลิ่วในทางการเมือง

  • วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 น.

ซูปเปอร์โพลสำรวจคุณธรรมอาชีพคนไทย ยก"บิ๊กตู่" นำลิ่วในทางการเมือง

ผลสำรวจชี้วัดระดับคุณธรรมตัวเก็ง  4 ว่าที่นายกฯ  "ลุงตู่" นำโด่ง ตามด้วย อนุทิน ชาญวีรกูล คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์  ส่วนธนาธรพ่วงท้าย 

21 เม.ย.62 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมในอาชีพคนไทย กับ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ตัวอย่าง

ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 6 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.90 ระบุนักการเมืองที่จิตใจดี มีคุณธรรม อยู่ในกลุ่มผู้ที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี 4 คนต่อไปนี้ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายอนุทิน ชาญวีรกูล คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในขณะที่ ร้อยละ 19.10 ตอบอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อาชีพคนไทยที่มีคุณธรรมมากที่สุด เท่าที่เคยเห็นมา พบ 3 อันดับแรก คือ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 34.42 สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง ได้แก่ แพทย์ ร้อยละ 17.60 และอันดับที่สาม ได้แก่ ผู้พิพากษา ร้อยละ 13.94  แต่ที่น่าพิจารณาคือ 3 อันดับท้าย ได้แก่ ตำรวจ ร้อยละ 0.70 รองท้ายได้แก่ นักการเมืองได้ร้อยละ 1.01 และพนักงานขาย ได้ร้อยละ 1.09

นอกจากนี้ ได้มีการสอบถามถึงบทเพลงปลุกใจที่ชอบมากกว่า ระหว่าง บทเพลง หนักแผ่นดิน กับ บทเพลง รักกันไว้เถิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.75 ชอบเพลง รักกันไว้เถิด มากกว่า ในขณะที่ ร้อยละ 6.25 ชอบเพลง หนักแผ่นดิน มากกว่า

ผลสำรวจพบว่า 3 อันดับแรก เนื้อหาที่ชอบในบทเพลง รักกันไว้เถิด ได้แก่ ร้อยละ 75.00 ระบุ เนื้อหาที่ว่า รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้วยกัน ในขณะที่ ร้อยละ 56.25 ระบุ เนื้อหาที่ชอบคือ แหลมทองโสภา ด้วยบารมีปกเกล้าเราไทยนี้ ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใสใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทององค์ไท้เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์

และร้อยละ 37.50 ระบุชอบเนื้อหาที่ว่า ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลาพืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสวสินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทย จงร่วมใจรักษาให้มั่น และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.67 เห็นด้วยที่จะใช้บทเพลงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและความสงบสุขของบ้านเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า เสียงของประชาชนต่อคุณธรรมนักการเมืองยังคงมีความขัดแย้ง (Paradox) ในตัวเองที่พบว่า ประชาชนจำนวนน้อยเห็นว่านักการเมืองมีคุณธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็ยังระบุว่า นักการเมืองที่จิตใจดีมีคุณธรรมยังคงมีอยู่ในกลุ่มผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ ใครในกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำประเทศที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติได้ บนพื้นฐานของความเข้าใจคนไทยแท้จริงเพราะผลโพลนี้ชี้ด้วยว่า ส่วนใหญ่ชอบเพลงรักกันไว้เถิดมากกว่าเพลงหนักแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่าจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรงแต่ต้องการเห็นคนไทยรักกัน

ข่าวอื่นๆ