"วีระ"เผยเจอเจ้าหน้าที่บล๊อคไม่ให้โพสต์ข้อมูลบนเฟซบุ๊ก

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 09:50 น.
"วีระ"เผยเจอเจ้าหน้าที่บล๊อคไม่ให้โพสต์ข้อมูลบนเฟซบุ๊ก
"วีระ สมความคิด" อ้างเจอเจ้าหน้าที่รัฐมาบล๊อคไม่ให้โพสต์ข้อมูลขึ้นเฟซบุ๊ก ลั่นตรวจสอบอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่กลับมาละเมิดเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน(คปต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐบล๊อคไม่ให้โพสต์ข้อมูลบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

จะเอาแบนเนอร์ตรงๆโดนๆ ขึ้นโพสต์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐ(ระ...)บางคนมาบล๊อค ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผม ทั้งที่ผมกำลังตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ สิ่งที่ผมกระทำไม่ได้ทำลายหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น ตรงข้ามสิ่งที่ผมกำลังกระทำ นอกจากไม่ทำลายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการช่วยปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ชาติและประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน(ที่ระ....) คุณต่างหากที่กำลังทำผิดกฎหมายเสียเอง

เจ้าหน้าที่รัฐบางคน(ที่ระ...)จงหยุดการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ซึ่งผม(ก...)กำลังทำหน้าที่นี้อยู่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 50

อย่างไรก็ตามในโพสต์ข้อความดังกล่าว นายวีระได้โพสต์ภาพประกอบเป็นข้อความเชิงตั้งคำถามต่อกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลคสช. อาทิ การจัดซื้อไมโครโฟนของทำเนียบรัฐบาล, ปมนาฬิกาหรู ฯลฯ