ผลนับคะแนนใหม่ขอนแก่นเด็กพท.นำบัตรไม่เขย่ง

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 17:13 น.
ผลนับคะแนนใหม่ขอนแก่นเด็กพท.นำบัตรไม่เขย่ง
ผลการนับคะแนนใหม่2หน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดข่อนแก่นมีผลคะแนนตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว เด็กพท.นำเหมือนเดิม

ผลการนับคะแนนใหม่ ใน 2 หน่วยเลือกตั้งของเขต 3 จังหวัดขอนแก่น คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)สั่งนับคะแนนใหม่ นั้นปรากฎว่า มีผลคะแนนตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ทั้ง2หน่วยมีบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิหน่วยละ1ใบ

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่าผลการนับคะแนนที่ผ่านมา พบจำนวนผู้มีสิทธิและบัตรเท่ากัน แต่คะแนนเกินมา 1 คะแนนหรือบัตรเขย่งนั้น คาดว่าเกิดจากการขีดนับคะแนนผิดพลาด ทั้งนี้การนับคะแนนใหม่ทั้ง2หน่วยเลือกตั้ง ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ กกต.ประจำเขต 3 จังหวัดขอนแก่น ใช้กรรมการชุดใหม่ดำเนินการนับคะแนนใหม่ โดยมีผู้แทนผู้สมัคร ผู้แทนพรรคการเมืองประชาชน เข้ามาสังเกตการณ์ และตลอดการนับคะแนน กกต. ได้บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานกรณีมีการร้องเรียน

สำหรับผลการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการ นั้น นายจตุพร เจริญเชื้อ จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 คือ 34,676 คะแนน ลำดับ 2 คือนายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคอนาคตใหม่ 29,274 คะแนน และนายกิตติ คำแก่นคูณ พรรคพลังประชารัฐ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 114,230 คน